Program Czyste Powietrze

Audyty do programu Czyste Powietrze

Ruszył nabór w programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie kierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych i dotyczy termomodernizacji budynków i wymiany starych pieców i kotłów na paliwo. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wykonujemy audyty energetyczne na potrzeby tego programu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń tel. +48 602755261