Audyty do programu Czyste Powietrze

Ruszył nabór w programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie kierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych i dotyczy termomodernizacji budynków i wymiany starych pieców i kotłów na paliwo. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., to dodatkowa kwota może być realizowana w formie pożyczki.

Zadzwoń tel. +48 517839191

lub napisz mail’a na adres:  czyste@egoterm.pl

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu (koszty kwalifikowane w Programie):

 • wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła,
 • docieplenie budynków: ścian zewnętrznych, stropów, dachu,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, np. kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych,
 • System wentylacji z odzyskiem ciepła.

Ponadto dofinansowaniu podlega:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia

Wykonujemy audyty energetyczne na potrzeby tego programu. W ramach opracowania znajduje się:

 • inwentaryzację budynku w zakresie potrzebnym do wykonania audytu
 • obliczenie wymaganych parametrów i wskaźników
 • opis proponowanych termomodernizacji
 • dokumentacja fotograficzna

Kompletny audyt energetyczny otrzymają Państwo w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń tel. +48 517839191

lub napisz mail’a na adres:  czyste@egoterm.pl