P1100036 mini

Dofinansowanie do budowy domów energooszczędnych NF15 NF40

Z końcem 2013 roku ruszył program dopłat do budowy nowych domów energooszczędnych jedno- i wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spełnienia wymagań technicznych zwanych skrótowo NF15 i NF40. Pierwszym etapem uzyskania dofinansowania jest zweryfikowanie projektu domu przez uprawnionego eksperta.

Wytyczne programu określają minimalne wymagania dla standardów domów energooszczędnych:

  • NF15 – domy „pasywne” o zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EUco) na poziomie 15 kWh/(m2*rok) lub mniej oraz
  • NF40 – domy energooszczędne  o zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EUco) na poziomie 40 kWh/(m2*rok) lub mniej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • domy jednorodzinne standard NF40 – dotacja 30 000 zł brutto;
  • domy jednorodzinne standard NF15 – dotacja 50 000 zł brutto;
  • lokale mieszkalne  standard NF40 – dotacja 11 000 zł brutto;
  • lokale mieszkalne  standard NF40-  dotacja 16 000 zł brutto.

Wymagania techniczne dla budynków NF15 i NF40 dotyczą różnych elementów budynku i urządzeń, w tym maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przegród, parametrów  sprawności wentylacji mechanicznej, dopuszczalnych wartości mostków cieplnych, sprawności instalacji grzewczej i cwu oraz szczelności budynku. Spełnienie wszystkich wymagań sprawi, że budynek będzie rzeczywiście obiektem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i niskich rachunkach za ogrzewanie.

Nasza firma prowadzi weryfikację projektów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Do tej pory zweryfikowaliśmy projekty kilkunastu budynków jednorodzinnych i 2 projekty budynków wielorodzinnych., m.in. projekt pierwszego w Polsce budynku wielorodzinnego, który spełnił standard NF40.

Zapraszamy do kontaktu.