Dotacje na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej

Zapowiedziany przez NFOŚiGW nabór potrwa dwa miesiące, od 29 grudnia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.. Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi 85%.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17:

  • państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428),
  • szkoły wyższe (forma prawna – kod 044),
  • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165

Wsparcie będzie skierowane na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, np.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu (w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych); wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE); budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego); opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy wykonanie całości niezbędnej dokumentacji, w tym audyty energetyczne i wnioski o dofinansowanie.

(Opracowano na podstawie www.nfosigw.gov.pl)