Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – woj. małopolskie SPR

Trwa nabór na dofinansowanie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego SPR województwa małopolskiego:

 • Subregion tarnowski: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregion sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregion podhalański: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolska Zachodnia: powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Wnioski mogą składać :

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%.

Jednym z załączników jest audyt energetyczny.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.