Małopolskie Remizy 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie ogłosił konkurs na dofinansowanie prac zmniejszających zużycie energii w budynkach remiz strażackich należących do gmin lub Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomoc przeznaczona jest na:

  • termomodernizację (docieplenia ścian i stropów),
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię gazową lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),
  • modernizację kotłowni,
  • modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. (wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni),
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę),
  • budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł, przy czym minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 15-05-2019.

Wykonujemy audyty i wnioski do tego konkursu.

Zapraszamy !