Nowa metodyka audytów energetycznych w małopolskim RPO.

W związku z informacjami przesłanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczącymi ogłoszonej Metodyki sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM)na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (Poddziałania 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, uprzejmie informujemy, że forma powszechnie wykonywanych audytów energetycznych – na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego (…) nie jest zgodna z formą audytu będącego podstawą ubiegania się o dofinansowanie w RPOWM.

W związku z powyższym nasza firma oferuje:

  1. Wykonanie audytów energetycznych, zgodnych z najnowszymi wymaganiami RPOWM, w tym obliczenie efektu ekologicznego,
  2. Dostosowanie istniejących audytów do bieżących wymagań RPOWM.