Analiza finansowa lub Studium wykonalności dla Regionalnego Programu Operacyjnego

 

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla konkursów w Regionalnych Programach Operacyjnych, do aplikowania o dofinansowanie wymagana jest analiza finansowa lub studium wykonalności o różnym zakresie i różnym stopniu szczegółowości. Nasza firma wykonuje takie opracowania, a także kompletne wnioski i wymagane załączników w tym audyty energetyczne, termomodernizacyjne i oświetleniowe dla programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji, efektywnością energetyczną i termomodernizacją.