Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wykonujemy Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), czyli dokument, którego głównym celem jest umożliwienie gminom skutecznego, efektywnego i ekonomicznego wdrożenia działań w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz pozyskania środków na finansowanie zadań inwestycyjnych. PGN jest potrzebny gminom, aby w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020  ubiegać się o środki finansowe np. na działania termomodernizacyjne, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii czy szersze działania z dziedziny efektywności energetycznej. Swoim zasięgiem obejmuje działania w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych (zamówienia publiczne, edukacja, planowanie przestrzenne).