Program JAWOR w małopolskim WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.
Celem programu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych. Beneficjentami są osoby fizyczne – właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
 1. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
 3. Ocieplenia stropów piwnic,
 4. Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.
Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplną, a także wyliczenie ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok), ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok) i ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie jednostkowych kosztów:
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych  – 150 zł/ m2
 • Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami  150 zł  /300 zł/m2
 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą  150 zł /m2
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki)  400 zł/m2

Dofinansowanie

 • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
 • Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Koszty kwalifikowane:
 • koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich,  itp.),
 • inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
 • koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.
Koszty niekwalifikowane:
 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
 • nadzór inwestorski.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG – WYKONUJEMY OCENY ENERGETYCZNE DO PROGRAMU JAWOR.

Opracowano na podstawie informacji z http://www.wfos.krakow.pl/jawor