Raport efektywności ekologicznej dla NFOŚiGW

Nasza firma przygotowuje raporty efektywności ekologicznej dla NFOŚiGW, w ramach raportowania prowadzonego przez beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w konkursach GIS. Raport taki powinien być składany za każdy rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.
Wykonujemy również weryfikacje raportów wykonanych przez beneficjenta lub inne podmioty. Nasz zespół spełnia wymagania określone przez NFOŚiGW w tym zakresie.