audyt energetyczny

Termomodernizacja domów jednorodzinnych na terenie Krakowa 2020

Rozpoczął się kolejny nabór na dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych na terenie Krakowa na zasadach określonych w uchwale Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami. Wysokość dofinansowania wynosi 50 tys. złotych na jeden dom i kwotę tę można przeznaczyć na:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją,
  • docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie,
  • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Termomodernizacja budynku musi wynikać z opracowania zawartego w audycie energetycznym  opisującym stan istniejący termomodernizowanego budynku, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Wykonujemy audyty energetyczne do tego naboru. Zapraszamy.