Wielorodzinny energooszczędny

Nasza firma zweryfikowała pozytywnie pierwszy w Polsce wielorodzinny budynek energooszczędny, w którym nabywcy mieszkań otrzymali dofinansowanie NF40 w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten przeznaczony jest dla osób zainteresowanych mieszkaniem w budynkach energooszczędnych, a podstawowym kryterium jest odpowiednio wysoki standard energetyczny potwierdzony przez ekspertów NFOŚiGW. Mieszkania w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie – poprzez zastosowane rozwiązania projektowe i techniczne – są eksploatowane przy mniejszym, niż w przypadku tradycyjnego budownictwa, zużyciu energii.

Borkowska 4

Ekspert firmy EgoTerm – wpisany na listę weryfikatorów NFOŚiGW – przeprowadził weryfikację projektu budynku i potwierdził zgodność z wymaganiami programu dopłat do budynków energooszczędnych. Wskaźnik Euco budynku wynosi 26 kWh/m² rocznie, przy wymaganym 40 kWh/m². Budynek został zamieszczony na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w spisie inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w programie dopłat do budynków energooszczędnych (link do strony NFOŚiGW).