efektywność energetyczna w województwie śląskim

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

WFOŚiGW ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów wspierających efektywność energetyczną w województwie śląskim dla wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. O wsparcie mogą ubiegać się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich  jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalne dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in.:

  • docieplenie ścian, stropów i innych przegród,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • modernizacja systemów grzewczych, w tym instalacja i źródło ciepła,
  • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja wentylacji i klimatyzacji.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 27-05-2019.

Wykonujemy audyty energetyczne i całe wnioski do tego konkursu. Zapraszamy !