Close

Kredyt ekologiczny (FENG) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorstw na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii. Dofinansowanie wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. W ranach wydatków można zrealizować m.in. przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie:

 • izolacji instalacji przemysłowych,
 • przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym
  przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe,
 • modernizacji lub wymiany oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń w budynkach biurowych oraz oświetlenia budynków i hal przemysłowych, magazynowych lub handlowych) lub
  oświetlenia zewnętrznego,
 • modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  telekomunikacyjnych lub informatycznych oraz w procesach energetycznych,
 • modernizacji lub wymiany lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
 • magazynowania energii, odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach
  przemysłowych,
 • ograniczeń strat związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii
  elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (np. baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne), a także zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej.

Podstawą złożenia wniosku jest wykonanie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług !

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.