Close

Program Funkcjonalno-Użytkowy, czyli jak dotrzeć do celu

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i/lub wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego oraz stawiane im wymagania prawne, techniczne,  materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi podstawę ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i/lub robót budowlanych oraz przygotowania oferty. Jest także często podstawowym materiałem służącym do ogłoszenia zamówienia publicznego przez jednostki publiczne.

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.