Close
termomodernizacja

Rusza Stop Smog w Krakowie

Dofinansowanie do 52 966,10 zł dla domu jednorodzinnego

Kraków zawarł porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji programu „Stop smog”. Nabór wniosków do programu będzie trwał od 19 kwietnia do 30 czerwca.

Program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

W ramach programu możliwa będzie:

  • wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych na spełniające standardy niskoemisyjne,
  • termomodernizacja,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektroenergetycznej,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii.

Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 52 966,10 zł dla jednego domu jednorodzinnego.

Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny:

  1. w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2342,27 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 175 proc. kwoty najniższej emerytury)
  2. w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 1673,05 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 125 proc. kwoty najniższej emerytury).

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania audytu energetycznego lub sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu przed realizacją przedsięwzięcia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

© 2022 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.