Close
termomodernizacja

Rusza Stop Smog w Krakowie

Dofinansowanie do 52 966,10 zł dla domu jednorodzinnego Kraków zawarł porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na…

Audyty wg normy PN-EN 16247

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 r. (publikacja listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym…

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest opracowaniem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do działań w zakresie termomodernizacji, podnoszenia efektywności energetycznej i oszczędzania energii. W…

© 2022 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.