Close

Stop Smog

Dofinansowanie do 52 966,10 zł dla domu jednorodzinnego Wykonujemy audyty energetyczne do Programu STOP SMOG w Krakowie! Szybkie terminy! Koszt…

pasieka w mieście

Wspieramy pszczoły w mieście!

Nasza firma od lat działa na rzecz energooszczędności budynków, zwłaszcza mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dzięki nam kilkaset budynków zostało poddanych…

Audyty wg normy PN-EN 16247

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 r. (publikacja listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym…

Termowizja

Nieinwazyjne wykrywanie: wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i…

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest opracowaniem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do działań w zakresie termomodernizacji, podnoszenia efektywności energetycznej i oszczędzania energii. W…

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.