Close

Uprawnienia i certyfikaty

Dzięki wysokiemu poziomowi naszych usług, możliwe było pomyślne przejście różnych procedur weryfikujących umiejętności naszych specjalistów, w tym pomyślne zdanie egzaminów i uzyskanie oficjalnych uprawnień, do których należą m.in.

  • status audytora energetycznego KAPE nr 0049 – specjalność budynki mieszkalne i użyteczności publicznej (egzamin);
  • Certifield Energy Manager wydany przez AEE Atlanta (ID)17124 (egzamin) – międzynarodowy certyfikat CEM (Association of Energy Engineers) jest uznanym w świecie wyznacznikiem kwalifikacji w dziedzinie zarządzania gospodarką energetyczną, który umożliwia działalność w dziedzinie zarządzania i kierowania gospodarką energetyczną oraz w dziedzinie doradztwa eksploatacyjnego w kraju i zagranicą;
  • szkolenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nt. finansowania projektów efektywności energetycznej, Londyn;
  • uprawnienia do wykonywanie świadectw energetycznych (egzamin);
  • uprawnienia do weryfikacji projektów w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW “Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” (egzamin);
  • uprawnienia do wykonywania audytów w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW “Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (egzamin);
  • wpisanie na listę ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (egzamin);
  • wpisanie na ogólnopolską listę ekspertów Ministerstwa Zdrowia PO IiŚ 2014-2020.
© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.