Close

Ważniejsze projekty ostatnich lat

Wybrane projekty z ostatnich lat:

 • Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla 10 budynków Gminy Uniejów w ramach programu termomodernizacji i zastosowania OZE , w tym analiza fotowoltaiki (2015);
 • weryfikacja i nadzór na opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w zakresie zgodności z warunkami technicznymi programu LEMUR (2014-2015);
 • audyty energetyczne dla kilku zakładów karnych wraz z uzyskaniem dofinansowania i nadzorem nad realizacją prac termomodernizacyjnych (2015-2019);
 • analiza audytów energetycznych wykonanych dla 58 budynków użyteczności publicznej Województwa Pomorskiego, w tym analiza techniczno-ekonomiczna wprowadzenia systemów fotowoltaicznych (2014);
 • audyty energetyczne dla kilkunastu budynków użyteczności publicznej w Gminie Bielawa (2014);
 • analiza możliwości wdrożenia rozwiązań pozwalających do roku 2020 na zwiększenie do 50% wykorzystania energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym szpitali powiatowych. W programie RS Hospitals brały udział szpitale z Francji, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Włoch, Polski i Zjednoczonego Królestwa (2013-2014);
 • na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego – ocena kilkuset audytów energetycznych i remontowych w ramach realizacji Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów (2013-2014);
 • na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Ocena projektów złożonych w ramach programów priorytetowych: System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) cz. 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz cz. 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”, a także w ramach Programu operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (2011-2014);
 • udział w pracach nad „aktualizacją Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy” (2013);
 • udział w 2 projektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. „Wzmocnienie samorządów Oblasti Zakarpackiej w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi i energooszczędnością dzięki kompleksowemu wykorzystaniu energii geotermalnej”(2012-2013);
 • wykonanie kilkunastu audytów energetycznych dla przedsiębiorstw, w tym dla szpitala, zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstwa spedycyjnego (2017-2021).
© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.