Close

Stop Smog

Dofinansowanie do 52 966,10 zł dla domu jednorodzinnego

Wykonujemy audyty energetyczne do Programu STOP SMOG w Krakowie! Szybkie terminy!

Koszt audytu jest kosztem kwalifikowanym w tym programie.

Jeśli zostałeś wstępnie zakwalifikowany do Programu Stop Smog – pamiętaj, że termin na dostarczenie audytu jest dość krótki – nie czekaj, zadzwoń: +48 517839191

Program „Stop smog” ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

W ramach możliwa jest:

  • wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych na spełniające standardy niskoemisyjne,
  • termomodernizacja,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektroenergetycznej,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii.

Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 52 966,10 zł dla jednego domu jednorodzinnego.

Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny:

  1. w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2342,27 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 175 proc. kwoty najniższej emerytury)
  2. w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 1673,05 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 125 proc. kwoty najniższej emerytury).

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania audytu energetycznego lub sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu przed realizacją przedsięwzięcia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.