Close
termomodernizacja

Termomodernizacja domów jednorodzinnych na terenie Krakowa – nabór wniosków 2022

Ogłoszono kolejny nabór na dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych na terenie Krakowa na zasadach określonych w uchwale Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami. Wysokość dofinansowania wynosi 25 tys. na jeden dom i kwotę tę można przeznaczyć na:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją,
  • docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie,
  • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Termomodernizacja budynku musi wynikać z opracowania zawartego w audycie energetycznym  opisującym stan istniejący termomodernizowanego budynku, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.
Dotacja udzielana jest do budynków:
– posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 roku;
–  posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację (zawarł umowę dotacyjną) w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania.

W ubiegłym roku limit środków UMK wyniósł 8 mln złotych.

Nabór wniosków w kwietniu 2022.

Wykonujemy audyty energetyczne do tego naboru. Zapraszamy.

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.