Close

Mostki cieplne – norma PN-EN ISO 10211

Wykonujemy obliczenia mostków termicznych (cieplnych) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 10211-2. W symulacji numerycznej modelujemy wszystkie typowe i nietypowe mostki cieplne. Liczymy   strumienie przepływającego ciepła oraz rozkład temperatury w poszczególnych warstwach przegrody budowlanej. Obliczenia te są bardzo ważne dla detali architektonicznych budownictwa energooszczędnego i obowiązkowe w procedurze programu z NFOŚiGW dot. dofinansowania do budynków energooszczędnych NF15 NF40.

Zagadnienie mostków cieplnych w przegrodach budowlanych jest ujęte w trzech normach PN-EN ISO:

* PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach – Strumień cieplny i temperatura powierzchni – Ogólne metody obliczania,
* PN-EN ISO 10211-2 Mostki cieplne w budynkach – Strumień cieplny i temperatura powierzchni – Liniowe mostki cieplne,
* PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

PN-EN ISO 10211-1 i PN-EN ISO 10211-2 nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania przez projektantów, ponieważ są dedykowane dla programów komputerowych do obliczeń pól temperatury z wykorzystaniem np. metody elementów skończonych. Norma PN-EN ISO 10211-2 omawia liniowe mostki cieplne i podaje warunki, które muszą być spełnione, aby można było wykonywać obliczenia dwuwymiarowe, stanowiące zadowalające przybliżenie obliczeń trójwymiarowych. Natomiast norma PN-EN ISO 14683 dotyczy uproszczonych metod obliczania strumienia cieplnego przez mostki cieplne występujące na złączach elementów budowlanych i w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych.

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.