Close

Termowizja

Nieinwazyjne wykrywanie:

  • wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń,
  • lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności
  • zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych,
  • złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi ( diagnostyka przedremontowa i powykonawcza ),
  • lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej ( inwentaryzacja ),
  • wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie).

term_budynek_jednorodzinny_01

Zasada działania

Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała. Aparatura termowizyjna jest odmianą telewizji wrażliwej na fragment zakresu promieniowania podczerwonego. Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę temperatur. System termowizyjny jest więc rodzajem niezwykłego termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie.

Termoizolacje

Szczególnym zastosowaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków zarówno przed, jak i po termorenowacji. Można zatem mówić o wprowadzeniu do procesu budowlanego całkiem nowego etapu: powykonawczej diagnostyki cieplnej obiektu. Na podstawie zdjęć termowizyjnych bezinwazyjnie dokonuje się jakościowej oceny izolacji, w tym występowania mostków cieplnych, czyli miejsc, których właściwości termoizolacyjne są gorsze niż pozostałej części przegrody i gdzie ma miejsce wzmożona ucieczka ciepła z wnętrza budynku.

Instalacje rurowe

Prawdziwym polem do popisu dla kamery termowizyjnej jest wykrywanie wilgoci w budynkach. Obecność wody w porach materiału budowlanego powoduje pogorszenie jego właściwości izolacyjnych, zdolności do wypromieniowania ciepła, a więc i temperatury na powierzchni. Dzięki temu na obrazie termowizyjnym można łatwo rozróżnić obszary zawilgoceń, określać ich zasięg a nawet wskazywać źródła wilgoci. Takie badanie jest szczególnie przydatne przy diagnostyce zawilgoceń w płaskich stropodachach i lokalizacji miejsc przecieków. Niezastąpioną rolę pełnią kamery termowizyjne w lokalizacji przebiegu ukrytej w ścianie instalacji wodnej czy grzewczej, planowaniu otworów w istniejącej instalacji ogrzewania podłogowego, sprawdzaniu drożności oraz poszukiwaniu ukrytych elementów konstrukcji takich jak zamurowane przejścia, otwory itp.

10

Obszar zastosowań kamer termowizyjnych nieustannie się rozszerza i dawno już wykroczył poza zakres związany bezpośrednio z problemami termoizolacji, zyskując uznanie również w diagnostyce medycznej, badaniach ekologicznych, elektronice, kontroli jakości, czy wreszcie w ratownictwie górskim.

Budownictwo

Zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowi jeden z największych składników bilansu energetycznego każdego budynku. Świadczy to o wadze problemu ochrony cieplnej, a więc właściwej izolacji cieplnej budynków. Badania termowizyjne, przeprowadzane z zewnątrz jak i od wewnątrz, pozwalają wykryć mostki i anomalie termiczne (ich ilość i wielkość),ocenić jakość izolacji jakość, a także, w sprzyjających warunkach, szczelność stolarki okiennej i drzwiowej, wskazać miejsca przedmuchów powietrza z zewnątrz ocenić wielkość strat ciepła przez dachy z wentylowaną przestrzenią strychową a w przypadku niewentylowanych wskazać miejsca np. zawilgocone. Podczerwień umożliwia badanie budynków wykonanych we wszystkich technologiach. Pamiętać jednak należy o tym, że pomiary muszą i mogą być wykonywane tylko w okresie grzewczym. Trzeba więc je wcześniej zaplanować przystępując do termomodernizacji. Projektanci budynków wiedzą, którędy ucieka ciepło. Stosują dodatkowe ocieplenia przy wieńcach i nadprożach, stosują zasadę nieprzerwanej warstwy izolacji, dodatkowo izolują stropy, uszczelniają i ograniczają wentylację do niezbędnego minimum. Niekiedy przekraczają zalecenia normy. Mimo to, zarówno projektanci jak i wykonawcy, częściej powinni zapoznawać się z wynikami prac ekip termograficznych – nic tak nie przemawia do wyobraźni jak termogram z wykrytymi błędami projektowymi i budowlanymi Obecnie wielu inwestorów standardowo zleca wykonanie badań termograficznych zarówno nowo wybudowanych budynków jak i tych poddanych termomodernizacji. Z innych zastosowań warto wymienić badanie instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, wymienniki ciepła), wykrywanie rur ciepłej i zimnej wody wewnątrz murów, wykrywanie awarii instalacji podgrzewu podłóg (elektrycznych, wodnych).

1

Elektroenergetyka

Wszędzie tam gdzie płynie prąd i występuje rezystancja -wydziela się ciepło i temperatura zostaje podwyższona. Podwyższona rezystancja występuje w miejscach połączeń, stąd wszelkie złączki są pod szczególną kontrolą termograficzną. Dotyczy to zarówno rozdzielni elektroenergetycznych wszystkich napięć jak i linii przesyłowych (awaria złączki linowej grozi zerwaniem linii). Wykrycie elementu przegrzanego i prawidłowa klasyfikacja zagrożenia zależna od obciążenia prądowego i przyrostu temperatury – to typowe zadanie ekipy termograficznej. 

 

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.